Utstilling med agenda

Written by Petter on . Posted in Forside

Fredag åpner utstillingen MARLISCO (MARine LItter in Europe Seas: Social AwarenesS and CO-Responsibility) på Nasjonalparksenteret på Verdens Ende. Det er en omreisende utstilling som omhandler marin forsøpling.  Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Oslofjorden Friluftsråd og Færder Nasjonalparksenter. 

Hva er MARLISCO?

MARLISCO var et 3-årig prosjekt (2012-2015), med formål om å skape oppmerksomhet, dialog, fremme medansvar og definere en felles visjon for bekjempelse av marint søppel.

Hvem deltok?

Prosjektdeltakere var 20 organisasjoner fra 15 land. Deltakerne i MARLISCO representerte en sammensatt gruppe med bred geografisk dekning, inkludert lokale myndigheter, forskere, frivillige organisasjoner, produsenter, resirkulering og multimedieselskaper.

Hva oppnådde MARLISCO?

MARLISCO gjennomførte en rekke aktiviteter i alle 15 deltakerland. Aktivitetene var:

  • En internasjonal undersøkelse for å vurdere samfunnets oppfattelse og holdninger om søppel i havet.
  • Samlet erfaringer og kunnskap om bekjempelse av marint søppel.
  • En regional undersøkelse av kilder og tendenser vedrørende marint søppel.
  • En europeisk videokonkurranse for skoleelever
  • Flere nasjonale møter for å fremme dialog mellom aktører.
  • Aktiviteter og undervisningsmateriale som skaper oppmerksomhet omkring marint søppel. MARLISCO utviklet pedagogisk verktøy, kurs, et internett basert spill og en webdokumentar.
  • Mange nasjonale aktiviteter, herunder utstillinger, workshops, festivaler, strandryddedager, m.fl.

Hvordan kom MARLISCO-utstillingen til Norge?

KIMO Danmark (Kommunenes internasjonale miljøorganisasjon i Danmark) er en av flere gode samarbeidspartnerne til OSLOFJORDENS FRILUFTRÅD. KIMO Danmark representerer kystkommunenes interesser for å opprettholde og forbedre hav- og kystmiljø i Danmark. Siden 2013 har KIMO Danmark og Oslofjordens Friluftsråd samarbeidet om utfordringene knyttet til marint søppel gjennom interregionale prosjekter.

 

KIMO Danmark deltok i MARLISCO-prosjektet og da prosjektet ble avsluttet i juni 2015 fikk Oslofjordens Friluftsråd MARLISCO-utstillingen i gave, med ønske om at vi kunne gi den et nytt liv i Norge. Utstillingen har tidligere vært på Europaturne i land som Danmark, Tyskland, Nederland, England, Irland, Portugal, Azorene, Italia, Slovenia, Romania, Bulgaria, Tyrkia, Hellas og Kypros.

 

Siste gang utstillingen ble vist, var på Nordsøens Oceanarium i Hirtshals Danmark. Der ble den avsluttet den 26. juni 2015. I august 2015 hentet Færder nasjonalpark og Oslofjordens Friluftsråd utstillingen til Norge og Oslofjorden, hvor den vil få et nytt liv. Oslofjordens Friluftsråd håper at utstillingen kan gå på turne i resten av Norge.

 

OSLOFJORDENS FRILUFTRÅD

Oslofjordens Friluftsråd (OF), stiftet i 1933, arbeider for å sikre strender og andre områder langs Oslofjorden for allmennheten. OF har som mål å fremme friluftslivet, samt å verne naturen i og ved fjorden. OF jobber bl.a. med strandrydding, tilrettelegging og drift av friluftsområder gjennom Skjærgårdstjenesten. Tilrettelegging av Kyststier og Kystledhytter er andre arbeidsoppgaver. I tillegg kommer natur- og friluftsveiledning, informasjons- og holdningsskapende arbeid. Fire fylkeskommuner, 30 kommuner og en rekke interesseorganisasjoner er representert i OF.

Har du tips om noe som mangler eller er feil, eller vil du synes på disse sidene? Send en mail til redaksjonen!